Strona głównaInformacje Prawne i Dokumenty​ – Nota prawna

Nota prawna

Administrator Serwisu (filarinwestycje.pl), tj. Filar Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 56/113, 80-241 Gdańsk, NIP 9571152653, REGON 524009700, KRS 0001009086, oświadcza, że:

 1. Inwestowanie jest zawsze procesem obarczonym ryzykiem, niezależnie od stosowanych zabezpieczeń. Przed dokonaniem inwestycji Inwestor powinien rozważyć ryzyko, konsekwencje prawne i podatkowe.
 2. Żadna z form inwestycji opisywanych w Serwisie nie jest objęta gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Głównym zabezpieczeniem prezentowanych inwestycji są ustanawiane zabezpieczenia hipoteczne, w szczególności w formie hipoteki na wierzytelności hipotecznej. Ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego nie eliminuje ryzyka.
 3. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania itp. znajdujące się na stronie www.filarinwestycje.pl mają wyłącznie charakter informacyjny lub statystyczny.
 4. Wszelkie decyzje, np. inwestycyjne, podejmowane przez Użytkowników Serwisu są zawsze podejmowane indywidualnie i niezależnie, na ich własne ryzyko i na ich własną odpowiedzialność.
 5. Zamieszczone w Serwisie materiały nie są wiążącą ofertą w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz 93 z późn. zm.).
 6. Niniejsza strona internetowa i zamieszczone na niej treści oraz publikacje (m.in. artykuły, wpisy, strony, podstrony, analizy, itp.):
a. ani w całości, ani w części nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
b. ani w całości, ani w części nie stanowią “rekomendacji inwestycyjnych” ani “informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).
c. ani w całości, ani w części, nie stanową porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.).
 7. Treści zawarte na stronie internetowej (www.filarinwestycje.pl) ani w całości, ani w części nie stanowią: czynności z zakresu doradztwa podatkowego, świadczenia pomocy prawnej czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte na stronie internetowej poglądy osobiste autora/ów nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa. Nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych lub podatkowych.
 8. Wszelkie opinie, poglądy, komentarze, wiadomości znajdujące się na www.filarinwestycje.pl stanowią subiektywny przejaw osobistej wiedzy oraz doświadczenia ich autorów i nie powinny być interpretowane jako sugestia lub zachęta do dokonania konkretnej decyzji inwestycyjnej.
 9. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania itp. znajdujące się na www.filarinwestycje.pl nie są przygotowywane w oparciu o analizę sytuacji finansowej konkretnego Użytkownika Serwisu, w związku z czym mogą być dla niego nieodpowiednie.
 10. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, wkład do Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej może wnieść wyłącznie podmiot spełniający kryteria Klienta Profesjonalnego i do takich Klientów skierowany jest niniejszy Serwis.
 11. Strona aktualizowana jest okresowo.
 12. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania oraz opinie, poglądy, komentarze, wiadomości itp. znajdujące się na www.filarinwestycje.pl nie mogą być postrzegane i traktowane przez Użytkowników Serwisu jako zapewnienie i/lub gwarancja osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów, np. zysków lub określonych stóp zwrotu z inwestycji.
 13. Materiału zamieszczonego w serwisie internetowym nie kierujemy do:
  1. rezydentów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA),
  2. rezydentów w innych państwach, którzy tymczasowo przebywają w USA,
  3. jakichkolwiek spółek cywilnych czy kapitałowych oraz jednostek założonych i istniejących na mocy praw USA czy też któregokolwiek ze stanów, terytoriów lub posiadłości podlegającego prawu podatkowemu USA.
 14. FILAR Inwestycje ASI nie jest uprawnione do wprowadzania ASI do obrotu na terenie innych (poza Polską) państw członkowskich UE.