Strona główna – Bezpieczeństwo inwestycji

Bezpieczeństwo inwestycji

Nie ma inwestycji bez ryzyka, dlatego też robimy wszystko, aby to ryzyko maksymalnie ograniczyć.

Naszą misją jest dbałość o świadomość Inwestorów, dlatego prezentujemy Państwu autorski przewodnik po weryfikacji ofert inwestycyjnych.

Krok pierwszy
Jednym w podstawowych rejestrów w jakim należy sprawdzić podmiot przed dokonaniem inwestycji jest Lista Ostrzeżeń Publicznych KNF. Oczywiście, mogą na tej liście znaleźć się również podmioty działające uczciwie (podejrzenia nie będą uzasadnione), ale w naszej opinii lepiej zachować ostrożność i wstrzymać się ze współpracą z takim podmiotem do momentu wykreślenia z listy.
W przypadku podmiotów zagranicznych, weryfikacji mogą Państwo dokonywać poprzez odpowiednie strony organów nadzoru, których lista zamieszczona jest na stronie

Pożądany – pozytywny wynik weryfikacji: podmiot nie figuruje na liście.

NASZ WYNIK:

Pozytywny

FILAR Inwestycje nie znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych.

Krok drugi
W przypadku podmiotów, podlegających wpisom do odpowiednich rejestrów, mogą je Państwo zweryfikować poprzez wyszukiwarkę podmiotów na stronie Komisji.
Pożądany – pozytywny wynik weryfikacji: podmiot znajduje się na wybranych listach.

NASZ WYNIK:

Pozytywny

FILAR Inwestycje posiada wpis do rejestru Zarządzających ASI prowadzonego przez KNF i jest uprawniony do oferowania niniejszych inwestycji.

Krok trzeci
Następnie warto również zapoznać się z aktualnymi ostrzeżeniami konsumenckimi opublikowanymi przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
Na niniejszej stronie mogą Państwo skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się po prawej stornie
Po wyszukaniu firmy, którą chcą Państwo zweryfikować należy rozwinąć listę wyników

Pożądany – pozytywny wynik weryfikacji: podmiot nie figuruje na liście.

NASZ WYNIK:

Pozytywny

FILAR Inwestycje ASI nigdy nie był umieszczony na liście ostrzeżeń konsumenckich UOKiK. (Zarządzający oraz FILAR ASI rozpoczęły działalność na przełomie 2023/2024)

Krok czwarty
Polecamy przejrzeć również kalendarium UOKiK dotyczące inwestycji alternatywnych dostępne na stronie.
Na niniejszej stronie również znajduje się wyszukiwarka, w której mogą Państwo wpisać dany podmiot.
Pożądany – pozytywny wynik weryfikacji: UOKiK nie miał istotnych zastrzeżeń do funkcjonowania i nie nakładał kar na dany podmiot.

NASZ WYNIK:

Pozytywny

Wobec FILAR Inwestycje ASI UOKiK nigdy nie prowadził żadnego postępowania. (Zarządzający oraz FILAR ASI rozpoczęły działalność na przełomie 2023/2024)

Zasady ostrożnego inwestora

Po przejściu powyższych czterech kroków czas skupić się na samej ofercie inwestycyjnej.

Aby pomóc Państwu w analizie inwestycji prezentujemy „ZASADY OSTROŻNEGO INWESTORA”, mających stanowić pewnego rodzaju mapę w skomplikowanym świecie inwestycji. Ocenę naszej oferty w świetle poniższych zasad, jak również innych wytycznych pozostawiamy Państwu wierząc, że wkrótce dołączą Państwo do elitarnego grona inwestorów FILAR Inwestycje.

1

Jeżeli „o inwestycji mówi każdy”, zastanów się dwa razy

Zbyt duża popularność danych inwestycji może świadczyć o tym, że najlepszy moment na inwestycję już minął. Jak powiedział najsłynniejszy na świecie inwestor Warren Buffett: „Bądź chciwy, gdy inni się boją. Bój się, gdy inni są chciwi.”

Zawsze należy dokładnie przyglądać się ofertom inwestycyjnym, niezależnie od ich popularności – nigdy nie należy ślepo podążać za tłumem.

2

Pamiętaj, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem

Szczególną ostrożność zachowaj, gdy ktoś oferuje „bezpieczne inwestycje” lub „inwestycje bez ryzyka”. Z naszego doświadczenia wynika, że lepiej takich ofert unikać, zwłaszcza wtedy, gdy oferowana stopa zwrotu jest wysoka.

3

Przeanalizuj model biznesowy

Koniecznie przeanalizuj w jaki sposób dany podmiot zarabia i czy osiągane przez niego dochody będą wystarczające, aby prawidłowo obsługiwać Inwestorów. Ważne też, aby model funkcjonowania był zrozumiały.

PRZYKŁAD: FILAR Inwestycje przekazuje środki podmiotom udzielającym pożyczek / leasingów, których RRSO (Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania) przekracza 30 %. Dzięki dużej nadwyżce podmioty te są w stanie prawidłowo regulować swoje zobowiązania względem FILAR Inwestycje, nawet w przypadku opóźnień w płatnościach ze strony ich pożyczkobiorców. Dodatkowo wszystkie te pomioty udzielają wyłącznie pożyczek zabezpieczonych, co dodatkowo obniża ryzyko utraty kapitału oraz ryzyko wydłużonego procesu odzyskiwania należności.

4

Daj sobie czas na decyzję

Nigdy nie podejmuj decyzji pochopnie. Lepiej stracić okazję niż pieniądze.

5

Dbaj o dywersyfikację

Mając na uwadze, że każda inwestycja związana jest z ryzykiem, nie inwestuj całości środków w jedno przedsięwzięcie.

6

Historia zysków przeszłych nie gwarantuje zysków w przyszłości

Fakt osiągnięcia znakomitych wyników w przeszłości nie daje żadnej pewności, że taki efekt zostanie osiągnięty ponownie. W naszej opinii zdecydowanie lepszym wyznacznikiem jakości niż historyczne wyniki jest analiza modelu biznesowego o której mowa w pkt. 3 połączona z oceną otoczenia rynkowego.

7

Stawiaj pytania, aż uzyskasz jasne odpowiedzi

Absolutnie nigdy nie podejmuj decyzji inwestycyjnej, zanim w pełni nie zrozumiesz oferty.

Sprawdź więcej porad

Więcej porad dotyczących świadomego inwestowania mogą Państwo również znaleźć na stronie prowadzonej przez KNF:

Inwestycje przy których warto zachować szczególną ostrożność:

1) Udziały w spółkach celowych

Tego typu inwestycje mogą stwarzać pozór inwestycji o ograniczonym ryzyku, ze względu na posiadane przez niniejsze spółki nieruchomości. W rzeczywistości, w przypadku problemów finansowych takiej spółki, Inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanych środków, co może wynikać między innymi z następujących przyczyn:

a) Wartość nieruchomości może być znacznie niższa niż wartość zainwestowanych środków.

b) Inwestorzy nie posiadają bezpośredniego zabezpieczenia na nieruchomości, a w przypadku likwidacji takiej spółki, w pierwszej kolejności zostaną zaspokojeni wierzyciele (wykonawcy, kontrahenci etc.).

2) Weksle inwestycyjneMając na uwadze zastrzeżenia ze strony UOKiK i KNF dostrzegamy wysokie ryzyko prawne tego typu inwestycji oraz związane z tym ryzyko nakładania wielomilionowych kar za oferowanie tego typu „instrumentów finansowych”.
Z posiadanych przez nas informacji podmioty oferujące weksle inwestycyjne prawidłowo regulują należności względem inwestorów.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

1 – nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego podlegają w szczególności:

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym, w szczególności wobec następujących podmiotów:

1) podmioty sektora bankowego, w tym:

a) banki w formie spółek akcyjnych,
b) banki hipoteczne,
c) banki państwowe,
d) banki spółdzielcze,

2) podmioty rynku kapitałowego, w tym:

a) emitenci akcji,
b) firmy inwestycyjne i agenci firm inwestycyjnych,
c) maklerzy papierów wartościowych,
d) doradcy inwestycyjni,
e) fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
f) dostawcy usług finansowania społecznościowego (crowdfunding inwestycyjny)

3) podmioty rynku ubezpieczeniowego, w tym:

a) zakłady ubezpieczeń działające w formie spółki akcyjnej,
b) zakłady ubezpieczeń działające w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
c) oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
d) zakłady ubezpieczeń pośrednich (reasekuracji),
e) oddziały zakładów ubezpieczeń pośrednich (reasekuracji),

4) podmioty rynku emerytalnego, w tym:

a) otwarte fundusze emerytalne zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne,
b) dobrowolne fundusze emerytalne zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne,
c) pracownicze fundusze emerytalne zarządzane przez pracownicze towarzystwa emerytalne,

5) podmioty rynku usług płatniczych, w tym:

a) krajowe instytucje płatnicze,
b) biura usług płatniczych,
c) kasy oszczędnościowo-kredytowe,
d) małe instytucje płatnicze,
e) krajowe instytucje pieniądza elektronicznego,

6) podmioty sektora kas spółdzielczych, w tym spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,

7) podmioty sektora instytucji pożyczkowych.